restartlogo.png

Velkopáteční bohoslužba

Na velikonoční velký pátek se ve sboru uskuteční bohoslužba od 18:00