INFORMACE K FRISBEE

Mládež je klub pro všechny mladé od patnácti let smicem1

 

Diskutujeme na různá témata týkající se víry, našeho života, modlíme se, hrajeme hry, chodíme na výlety.

 

Pořádáme letní campy (RESTART), kurzy alfa o základech křesťanství a v zimě

ucitel1

 

jezdíme na týden strávit společně silvestra.

 

Každý první pátek v měsíci je netradiční mládež s různorodým programem – film, hry, jídlo nebo výlet…

 

Každý je zván, aby se k nám připojil.:)

 

cyklista